Pan Vilém Kejzlar, kronikář obce Žďár nad Orlicí a člen redakční rady Sborníčku Čapkova muzea v Týništi nad Orlicí se dlouhodobě zabýval protifašistickým odbojem, který se místopisně váže k Týništi nad Orlicí a jeho okolí a k Žďáru nad Orlicí a jeho okolí. 

Pan Vilém Kejzlar byl velmi svědomitý badatel, který své články publikoval například ve Sborníčku Čapkova muzea. I JUDr. Josef Juza se při našem rozhovoru v létě 2004, který byl věnován publikaci  - "Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945", velmi pochvalně o panu Vilému Kejzlarovi vyjádřil. Pochvaloval si, že texty pana Viléma Kejzlara není potřeba podrobovat kritice fakty, protože pan Vilém Kejzlar byl velmi svědomitý badatel. Proto není divu, že texty pana Viléma Kejzlara do publikací, kterých je JUDr. Josef Juza autorem nebo spoluautorem velmi rád opisoval a vydával se i za jejich autora.

Podklady k dění, jež se váže k odbojové činnosti manželů Kašparovýcha pana Václava Zemana, sbíral pan Vilém Kejzlar řadu let. Z velké části se jednalo o autentické výpovědi účastníků tohoto dění.

Koncem šedesátých let a začátkem sedmdesátých let minulého století byl v kontaktu s paní Jiřinou Malcovou - rozenou Kašparovou. Někdy přijel pan Kejzlar k nám do Týniště, jindy jsme s maminkou jeli my k němu, do Žďáru nad Orlicí. Byl jsem přítomen rozmluvám pana Kejzlara s mojí maminkou. 

Koncept výše publikovaného článku - Poslední dopis, svým rozsahem vůbec neodpovídá množství informací, faktů, které pan Vilém Kejzlar shromáždil a ověřil na základě výpovědí žijících svědků. Ne vše se v roce 1974 dalo publikovat a tak vznikl tento koncept, jehož součástí je i opis posledního dopisu pana Václava Kašpara.

Článek ve Sborníčku Čapkova muzea nikdy nevyšel. Neexistuje žádný doklad, jestli paní Jiřina Malcová dala souhlas s publikováním posledního dopisu svého táty, .... 

Jak je zřejmé z dalšího dění viz spisek - "Oběti z petrovické hájenky", alespoň k část písemností pana Viléma Kejzlara, který v roce 1974 zemřel, měli přístup Ing. Jiří Zelenka, šéfredaktor Sborníčku a Josef Brandejs, který byl spolu s panem Vilémem Kejzlarem členem redakční rady Sborníčku. V těchto písemnostech byl i opis posledního dopisu pana Václava Kašpara, který pořídil pan Vilém Kejzlar...

V těchto písemnostech byly i informace o konfidentu Farském i o tom, že se konfident Farský - školitel III. ilegálního ÚV KSČ účastnil debat a schůzí krajských představitelů ilegální KSČ královéhradeckého kraje, k nimž patřil i Bohumil Říčař.

Nejen pan Vilém Kejzlar, ale i moje maminka měla povědomí o tom, že právě na jedné z těchto schůzí Farský získal informaci o lesním dělníku Vaškovi, který působí na týnišťském polesí, informaci, kterou předal gestapu, které díky ní 23. 2. 1943 schání na týnišťském polesí informace o tomto lesním dělníkovi, tak jak o tom píše na základě podkladů, které zpracoval pan Vilém Kejzlar, Josef Brandejs na str. 4 spisku "Oběti z petrovické hájenky"