O práci a vyšetřovacích metodách gestapa

 
Gestapáci byli fanatičtí nacisté, nelidští sadisté, kteří si nasazovali různé "masky" za jediným účelem - zlomit vyšetřovaného a vytěžit z něho co nejvíce informací.
Tito zločinci se rekrutovali z příslušníků SS, kteří prošli důkladnou kriminalistickou průpravou, takže jako kriminalisté byli opravdovými odborníky, kteří pro svoji kriminalistickou práci využívali mimo jiné i velmi dobře fungující databanky, kterými byly neustále o nové poznatky doplňované kartotéky. 
Kartotéky byly doplňovány jak o zjištění konfidentů, tak i o informace získané na základě operativní práce, tak i o informace vymlácené z obětí gestapa při výsleších. Gestapáci tyto informace ukládaly do k tomu příslušných kartoték. Gestapo ukládalo i informace, které byly pro daný případ bezcenné, ale díky tomu, že venkovské služebny byly poviny předávat veškeré získané informace řídícím úřadovnám přes které putovaly do kartoték RSHA v Berlíně, byly tyto zdánlivě bezcenné informace často využity jinou služebnou gestapa při řešení jejich případů. 
Gestapo si volilo čas, kdy zasáhne a své akce důkladně plánovalo, připravovalo a konzultovalo s nadřízenou úřadovnou. Při výsleších gestapáci kombinovali kruté fyzické trýznění s psychickým nátlakem, který byl založen i na vytvoření dojmu, že gestapo vše ví a že mlčení a zapírání je marné a jen vede k nesmyslnému utrpení...
 
V souvislosti s využitím institutu zostřeného výslechu, který je popisován v kopii textu uveřejněném níže, který říšské právo zná a je využíván při objasňování "trestných" činů gestapem, by bylo vhodné vysvětlit, jak tento institut byl vymezen právními předpisy a jak byl v praxi zneužíván.
Dále by stálo za objasnění i to, jak nakládala nacistická justice s informací, že dané skutečnosti byly z obžalovaného vymláceny - respektive byl použit zostřený výslech. 
Vzhledem k tomu, že jedním z autorů publikace "Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945" je doktor práv, je velmi zarážející, že v této kapitole, která je k tomu předurčena, tyto skutečnosti nevysvětlil a nebo, že neupozornil, že velmi dobře jsou tyto pojmy vysvětleny například v knize Oldřicha Sládka - "Zločinná role gestapa".