Obrana národa v Hradci Králové

  První a druhá garnitura

Obrana národa - vojenská odbojová organizace je budovaná v prvním období  ryze centralisticky a její struktura odpovídá struktuře podzemní armády. 

V Hradci Králové, tak jako i v jiných sídlech okupované republiky, je Obrana národa tvořena i vojáky, kteří v pomnichovské republice sloužili na různých postech u útvarů, v posádkách a na velitelstvích na Slovensku. Vojáků, kteří po odtržení Slovenska dne 14. března 1939 odchází do v té době již nacisty vytvořeného Protektorátu Čechy a Morava.

  ●Z Bratislavy přichází do protektorátu generál Hugo Vojta, který byl na velitelství v Bratislavě zastupujícím zemského vojenského velitele.

Ihned po příchodu do Protektorátu Čechy a Morava, v březnu 1939, se generál Hugo Vojta zapojil do odboje. Stává se členem Rady starších, kterou tvořili generál Alois Eliáš, generál Josef Bílý a generál Sergej Vojcechovský.

Rada starších je iniciátorem vzniku vojenské odbojové organizace Obrana národa.

Po 30. červnu 1939 se hlavním velitelem Obrany národa stal generál Josef Bílý, podléhal mu zemský velitel Obrany národa v Čechách generál Hugo Vojta a zemský velitel Obrany národa  na Moravě generál Bohuslav Všetička.

●27. března přichází z Bratislavy do Hradce Králové plk. Petr Novák, který je převeden k Okresnímu úřadu v Hradci Králové.

Plk. Petr Novák je pověřen generálem Hugo Vojtou, aby organizoval výstavbu odbojové organizace Obrana národa v Hradci Králové a je jmenován do funkce velitele Obrany národa severovýchodních Čech. Pod jeho vedením je vytvořeno Krajské vojenské velitelství Obrany národa (KVV ON) v Hradci Králové, kterému je podřízen štáb KVV ON v Hradci Králové a je budována struktura Okresních vojenských velitelství Obrany národa v jednotlivých správních okresech.

●Začátkem dubna 1939 přichází z Bratislavy do Hradce Králové i voliňský Čech mjr. Josef Matohlína, který v Bratislavě velel I. a II. ženijnímu praporu. 

V Hradci Králové již mjr. Josef Matohlína působil. Hradec Králové vyl prvním bydlištěm manželů Matohlínových po jejich příchodu do nové vlasti v červnu roku 1920. V Hradci Králové manželé Matohlínovi pobývají cca jeden a půl roku, než se počátkem roku 1922 stěhují do Krnova. V Hradci Králové se na začátku dvacátých let minulého století seznamují s rodinou Slezákových a s rodinou št.kpt. Albína Sládka.  

Št. kpt. Albín Sládek se stejně jako mjr. Josef Matohlína stává v nově vznikajícím KVV ON v Hradci Králové blízkým spolupracovníkem plk. Petra Nová

●Dalším spolupracovníkem královéhradecké ON, který přichází v březnu 1939 ze Slovenska je štábní kapitán četnictva Bohumil Tuhý, jenž se vrací do svého rodiště, kterým jsou Rosice.

Št. kapt. četnictva Bohumil Tuhý je zařazen k Okresnímu četnickému velitelství v Hradci Králové. Jako bývalá legionář je nedlouho po svém nástupu na okresní velitelství penzionován.

Št. kapt. četnictva Bohumil Tuhý je blízkým spolupracovníkem například mjr. Josefa Matohlíny a mjr.letectva Václava Snítila . 

●Z Nitry přichází do Hradce králové bratři, poručíci František a Josf Munzarovi, kteří se zařazují také mezi významné představitele Obrany národa v Hradci Králové.

Jejich otec, štábní kapitán četnictva František Munzar žije od roku 1932, kdy odešel do výslužby, v Hradci Králové a spolu se syny se také stává členem Obrany národa.

●V Nitře také působil npor. letectva Jan Pschorn, který je přidělen na Okresní úřad v Humpoleci, krátce na to na Okresní úřad Praha Jih. 

Npor. letectva Jan Pschorn se velmi dobře zná s bratry Munzarovými, kterým po té co je na ně v únoru 1940 gestapem vystaven zatykač poskytuje úkryt ve svém pražském bytě a pomáhá jim a jejich otci ve schánění ubytování a opatření nové identity. 

Npor. letectva Jan Pschorn se důvěrně nezná jen z bratry Munzarovými, ale důvěrně se zná se i se št. rtm. letectva Bohuslavem Kašparem, s nímž létal jako pozorovatel a který je také velmi dobrý známý bratrů Munzarových. To je také důvod, proč Npor. letectva Jan Pschorn po odchodu bratrů Munzarových a jejich otce do Prahy zajišťuje spojení bratrů Munzarových se št. rtm. letectva Bohuslavem Kašparem, potažmo v té době velícím důstojníkem Obrany národa severovýchodních Čech št.kpt. Albínem Sládkem

●Št. rtm. letectva Bohuslav Kašpar se z Nitry, kde byl šéfpilotem 10. letky 3. Leteckého pluku "Generala a letce M. R. Stefânika". 

S rodinou se vrací do svého rodiště - Českého Meziříčí. Zde se zapojuje do činnosti vznikající Obrany národa a navazuje při tom na vazby, které vznikly na Slovensku. Více naleznete v publikaci pana Tomáše Kašpara - Výkřik ze zapomnění.

 

Krajské vojenské velitelství Obrany národa, které vzniká v průběhu května 1939 a jehož vznik je pojován se jménem plk. Petra Nováka, odpovídá za budování jednotlivých struktur Obrany národa v severovýchodních Čechách a proto je zpracována v roce 1939 Směrnice pro činnost Obrany národa, která vymezuje jednotlivé oblasti činnosti obrany národa v podřízenosti KVV Obrany národa Hradec Králové. 

Tuto směrnici zajistilo králpvéhradecké gestapo spolu s dalšími materiály při razii na Bernhardově pile - viz Z historie nekomunistického odboje v Hradci Králové - Jiří Kolouch, str. 79.

 

KVV Obrany národa Hradec Králové

Velící důstojník KVV ON
         plk.  Petr Novák
     

Štáb KVV ON Hradec Králové

 
   mjr. Jan Petera náčelník štábu
   mjr. Josef Matohlína  materiální důstojník
   mjr. Alfons Prchal diverzní činnost
   št. kpt. Linhart Mikolášek diverzní činnost
   št. kpt. František Zástěra diverzní činnost
   št. kpt. Stanislav Sembder diverzní činnost
   kpt. Jan Horšt diverzní činnost
   št. rtm. Josef Hodek diverzní činnost
   npor. Albín Sládek velitel speciální skupiny
       
OVV Obrany národa Hradec Králové Velící důstojník OVV ON
           mjr. Josef Matohlína
 
  Mobilizační okrsky      Hradec Králové
         Nechanice
         Libčany
         Všestary
         Černilov
         Třebechovice p. O
     
OVV Obrany národa Dvůr Králové n. L. Velící důstojník OVV ON
       kpt. Václav Stryhal
   
Mobilizační okrsky      Dvůr Králové nad Labem
       Bílá Třemešná
       Bílé Poličany
   
OVV Obrany národa Hořice Velící důstojník OVV ON
       Josef Bucek - železničář
   
Mobilizační okrsky      Hořice
       Miletín
       Ostroměř
   
OVV Obrany národa Jaroměř Velící důstojník OVV ON
      por. Stanislav Šubrt
       pplk. Antonín Tlamich
   
Mobilizační okrsky      Jaroměř
       Smiřice
       Dolany
   
OVV Obrany národa Česká Skalice Velící důstojník OVV ON
       por v.z. Josef Hamza
   
Mobilizační okrsky      Česká Skalice
       Červený Kostelec
       Úpice
   
OVV Obrany národa Nová Paka Velící důstojník OVV ON
       Bedřich Houška
   
Mobilizační okrsky      Nová Paka
       Lázně Bělohrad
       Studenec
   
OVV Obrany národa Náchod Velící důstojník OVV ON
       Josef Mácha - učitel
   
Mobilizační okrsky      Náchod
       Hronov
       Police nad Metují
   
OVV Obrany národa Rychnov nad Kněžnou Velící důstojník OVV ON
        pplk. František Kynych
   
Mobilizační okrsky      Rychnov nad Kněžnou
       Týniště nad Orlicí
       Kostelec nad Orlicí
       Borohrádek nad Orlicí
       Vamberk
   
OVV Obrany národa Nové Město n.M. Velící důstojník OVV ON
       pplk. Bohdan Hartman
   
Mobilizační okrsky     Nové město nad Metují
 

rota Řehoř 

velitel Josef Římek

       Dobruška
 

rota Jaromír 

velitel Josef Pancíř

       Opočno
 

rota Oldřich 

velitel Jan Sedláček

       České Meziříčí
 

rota Bažantnice

velitel Jan Vokoun

 

Hlavními oblastmi činnosti, které KVV Obrany národa v severovýchodních Čechách zajišťuje a organizuje jsou:

 1. Zpravodajská a špionáţní činnost s důrazem na získávání zpráv politického, vojenského a hospodářského charakteru
 2. Navazování kontaktů s dalšími odbojovými skupinami
 3. Získávání a udržování kontaktů v továrnách a důležitých podnicích
 4. Shromažďování materiálu, zbraní a trhavin
 5. Příprava a uskutečnění odchodu vybraných příslušníků Obrany národa do zahraničí
 6. Zajištění přechodu do ilegality, krytí včetně vybudování sítě úkrytů pro osoby, které se stanou pro gestapo osobami zájmovými - za tuto oblast, která je v kompetenci Specielní skupiny KVV Obrany národa Hradec Králové zodpovídá její velitel št.kpt. Albín Sládek
 7. Příprava na zajištění radiokomunikačního spojení s pražským ústředím
 8. Přípravy sabotáží
 9. Evidence kolaborantů
 10. Zajištění mobilizace. 
 
Krajské vojenské velitelství v Hradci Králové a jemu podřízená velitelství a složky vytvořily a vytváří a to i velmi dobrou personální prací, podmínky pro vznik a rozvoj spolupráce s dalšími - nevojenskými složkami domácího demokratického odboje, který se postupně integruje a Obrana národa se stává jeho vojenskou složkou. 
V severovýchodních Čechách tato integrace proběhla zcela přirozeně a byla důsledkem naplňování cílů činnosti, kterou KVV Obrany národa Hradec Králové zajišťovalo a tak spolupráce s  PVVZ  - Petiční výbor věrni zůstaneme, který je označován jako politická platforma tzv. demokratického odboje, vydavateli časopisu V boj a jeho východočeských mutací, s Československou obcí sokolskou, ale i představiteli ilegální KSČ, bylo na Hradecku podstatně větší než v jiných oblastech protektorátu. V této souvislosti lze říci, že vojenská složka demokratického odboje se v mnoha případech prolíná s civilními složkami, což je dokladem, že jednotlivé složky tzv. demokratického odboje v severovýchodních Čechách skutečně úzce spolupracovaly.
Této skutečnosti si bylo vědomo i gestapo na základě přiznání zatčených odbojářů, kteří vypovídali o četných schůzkách „ vojáků“ ( členů Obrany národa ) s „ civilisty“ ( příslušníky nevojenských složek odboje ) v průběhu druhé poloviny r. 1939.

Od konce léta 1939 do konce února 1940 uštědřuje gestapo Obraně národa celou řadu silných úderů.

V této souvislosti se často setkáme s hodnocením, že gestapo v tomto období likviduje drtivou část velení Obrany národa a to i na těch nejnižších úrovních. V této souvislosti se mluví se o likvidaci první garnitury vedoucích představitelů Obrany národa gestapem.

V Hradci Králové začalo gestapo úder proti Obraně národa na začátku února 1940. Zatčeno bylo 133 osob, z nichž značná část byla po skončení vyšetřování předána gestapem nacistické justici nebo do koncentračních táborů.

Byl to velmi silný úder, který gestapo Obraně národa v severovýchodních Čechách uštědřilo, ale i díky velmi dobré práci Specielní skupiny, které velel št.kpt. Albín Sládek, se velké části čelních představitelů KVV Obrany národa Hradec Králové daří před zatčením uniknout.

Zatčení gestapem unikli:

  plk.
Petr Novák

Podařilo se mu odejít z protektorátu.
V roce 1945 se vrátil do vlasti jako příslušník zahraničního vojska

   
     
  mjr.
Jan Petera
V rámci KVV ON zajišťoval sběr zpravodajsky významných informací v rámci působnosti KVV Obrany národa severovýchodních Čech, které předával jak do relací, v nichž byly odvysílány do zahraničí nebo je on a nebo jeho bratr vozil do Paříže, kde je předával spolupracovníkům gen. Sergěje Ingra.
V ilegalitě ve své zpravodajské činnosti pokračuje a mezi jeho spolupracovníky, díky nimž předával zpravodajsky cenné informace do zahraničí patřil i pplk. Josef Balabán.
     Zatčen gestapem - 1. prosince 1940
 
 
     
  mjr.
Josef Matohlína
Odchází do ilegality, kde pokračuje v odbojové činnosti a spolupracuje s npor. Albínem Sládkem na obnovení činnosti Obrany národa v severovýchodních Čechách
     1. Zatčen gestapem -   7. května 1941
     2. Zatčen gestapem - 14. prosince 1941
   
     
  npor.
Albín Sládek
Byl v rámci KVV ON pověřen organizováním odchodů potřebných osob do zahraničí.
Odchází do ilegality a připravuje se na odchod z protektorátu, což je i důvodem, pro který koncem května 1940 odjíždí do Prahy. Představitelé nově se formujícího velení ON mají však jiný názor a pověřuji npor. albína sládka obnovením činnosti Obrany národa v severovýchodních Čechách. Od poloviny září 1940 npor. Albín Sládek - velící důstojník Obrany národa severovýchodních Čech, tento úkol plní. Prioritou Obrany národa v tomto období její činnosti je zpravodajské působení proti nepříteli.
     Zavražděn gestapáky 26. února 1943
     
  mjr.letectva
Václav Snítil
Je zapojen do práce Obrany národa v Hradci Králové, kde spolupracuje s mjr. Matohlínou, št.kpt. Sládkem, pplk. Kolářem, pplk. Šrámkem.
Po likvidaci vedení Obrany národa v Hradci Králové v únoru 1940 není nucen odejít do ilegality.
Po návratu št.kpt. Albína Sládka se zapojuje do činnosti jím vytvářené organizace Národní odboj.
     Zatčen gestapem - 25. února 1943
     
  št.kpt.četnictva v.v.
František Munzar
Odchází i se svými syny poručíky Františkem a Josefem do ilegality. Odjíždí do Prahy , kde se ukrývají u npor. Pschorna a kde pokračují v odbojové činnosti v rámci Obrany národa.
    Zatčen gestapem - 3. března 1943
     
  por.
František Munzar
Syn št.kpr. četnictva Františka Munzara.
Odchází do Prahy, kde zakládá odbojovou skupinu, jejíž je čelným představitelem. Jednou z organizací, s níž je ve spojení, je organizace vedená št.kpt. Albínem Sládkem - Obrana národa - Jitřenka.
    Zatčen gestapem - 10. února 1943
     
  por.
Josef Munzar
Syn št.kpt. četnictva Františka Munzara.
Odchází do Prahy, kde působí v odbojové skupině svého bratra por. Františka Munzara. 
    Zatčen gestapem - 10. února 1943
     
  středoškolský učitel
Rudolf Zíb
Čelný představitel Národního odboje, odbojové organizace sokolů, která je od června 1939 začleněna do Obrany národa v severovýchodních Čechách.
Odchází do ilegality, kde pokračuje v odbojové činnosti.
     Zatčen gestapem - 1. března 1943

 

  Sokolská odbojová organizace 

Ve stejném období, kdy se v Hradci Králové vytváří odbojová organizace Obrana národa vzniká z rozhodnutí náčelníků sokolských žup, odbojová organizace sokolů s názvem Národní odboj. Členové sokola tak realizují pokyny, které ohledně zapojení sokolů do odbojové činnosti proti okupantům vydala Česká obec sokolská (ČOS). Do čela této odbojové organizace sokolů se postavil středoškolský učitel z Hradce Králové a župní náčelník Rudolf Zíb.

 
V roce 1966 publikoval Jiří Kolouch, historik Východočeského muzea v Hradci Králové, publikaci - Z historie nekomunistického odboje v Hradci Králové
V práci Z historie nekomunistického odboje v Hradci Králové se dozvíte základní informace o odbojových organizacích, které působily na Královéhradecku, včetně informací o Obraně národa a odbojové organizaci Domácí odboj 1939 - 1945 severovýchodních Čech – Jitřenka.
Jiří Kolouch v této práci uvádí:

„V červnu téhož roku byla ( poznámka – v červnu 1939 ) skupina(poznámka – Národní odboj, později Jitřenka ) zapojena na vojenskou organizaci Obrana národa. Ke sloučení obou složek došlo dle pokynů ČOS po dohodě mezi Rudolfem Zíbem a generálem Vojtou …“

( Zdroj: Z historie nekomunistického odboje; Jiří Kolouch, Muzeum HK; 1966; str.: 84 )

 
Akce gestapa, která v únoru 1940 těžce poškodila Obranu národa v severovýchodních Čechách zasáhla i organizaci sokolů, která se před cca půl rokem stala na Královéhradecku součástí Obrany národa. Před zatčením odchází do ilegality i čelní představitel sokolského odboje středoškolský učitel Rudolf Zíb.
 

  Druhá garnitura Obrany národa

Po likvidaci prvního Zemského velitelství Obrany národa  - Čechy je vytvořeno nové Zemské velitelství Obrany národa - Čechy, jehož velitelem je ustanoven gen. Václava Šála.

Mjr. Jan Petera, který uniká zatčení gestapem v únoru 1940 odchází do Prahy a stává se blízkým  spolupracovníkem gen. Šály.

Št. kpt. Albín Sládek odchází také v únoru 1940 do ilegality. Od 7. 2. 1940 se št. kpt. Albín Sládek ukrývá v Solnici u pana Antonína Ehla. V polovině května 1940 odchází do Prahy. V Praze pobývá do poloviny září 1940.

Z rozhodnutí Zemského velení Obrany národa – Čechy je pověřen:

  mjr.
Jan Petera
vytvářením zpravodajských skupin v jižních a západních Čechách
     
  št.kpt.
Albín Sládek
vytvářením zpravodajských skupin v prostoru severovýchodních Čechch

Obrana národa, již nemá být organizovaná plošně, v masovém měřítku, ale s přísným důrazem na konspiraci s cílem vytvořit podmínky pro aktivní činnost jednotlivých skupin při získávání zpravodajsky cenných informací a jejich přípravy na diverzní a záškodnické akce, jejichž cílem bude ochromování železniční a silniční dopravy, vedení silové energie, telefonního a telegrafního spojení.

Št. kpt. Albín Sládek odchází někdy ve druhé polovině září 1940 zpěz do severovýchodních Čech, kde z pověření Zemského velen ON provádí reorganizaci jednotek, které vznikly z činnosti KVV ON v Hradci Králové. Jednotek, které byly zásahem gestapa proti nim na jaře 1940 více či méně poničeny. V rámci reorganizace je obnovováno spojení s jednotkami v jednotlivých okresech, díky čemuž se rozšiřuje operační oblast št. kpt. Albínem Sládkem reorganizovaného uskupení jednotek téměř na celé území Královéhradeckého kraje. 

Obnovuje se činnost jednotek na okresech:

 1. Hradec Králové
 2. Rychnov nad Kněžnou
 3. Nové město nad Metují
 4. Náchod
 5. Dvůr Králové nad Labem  
 

O tom, že to nebyl lehký úkol, vypovídá i část depeše pplk. Balabána z konce roku 1940. I št. kpt. Albín Sládek byl v té době v ilegalitě, je také hledán gestapem. I příslušníci št. kpt. Albínem Sládkem vedené odbojové organizace financují svůj boj proti nacistům ze svých zdrojů.

 

"1940, [před 11. listopadem],a Praha

Kurýrní zpráva pplk. Josefa Balabána gen. Sergeji Ingrovi o situaci v domácím odboji a v Protektorátu Čechy a Morava.

…..

Co se tkne nás, máme, jak jsem již uvedl, daleko těžší pracovní podmínky než dříve. V prvé řadě po stránce finanční, neboť všem, kteří jsou nezvěstní anebo žijí v ilegalitě, jsou vesměs zastavovány platy, podle zvláštního výnosu, proti němuž se neodvažuje žádný z našich vysokých úředníků vystoupit, neřku-li jej obejít. Tak nám přibyly ke starosti finančního rázu nejen o spolupracovníky, nýbrž i o nás samé. Nemáme již finančních zdrojů, jež by nám byly k dispozici, a chceme-li splniti minimum toho, co věc potřebuje, nezbývá nám než upozorniti Vás na tuto skutečnost. Ti z nás, kteří ochotně obětovali pro věc vše, co měli, jsou u konce svých sil, tedy finančně vypotřebováni, a mnoho našich spolupracovníků, kteří až dosud nenáročně pro nás pracovali, jest pro zvýšené ceny životních potřeb nuceno žádati od nás krytí režie jejich činnosti. Mnohým pak jsme nuceni jejich úkony honorovati.

Nám, kteří neseme nyní hlavní tíhu úkolů, jejichž splnění od nás čekáte, se nedaří valně, neboť jsme nuceni skrývat se jako zločinci, jsouce za ně Němci skutečně považováni, a tak mnoho lidí, našich bývalých nejlepších kamarádů, se bojí styků s námi, aby nebyli kompromitováni. To nám ovšem ztěžuje práci. Přesto se nám, buď Bohu chvála, naše práce daří a věříme, že při opatrnosti, kterou zachováváme, svůj krásný úkol splníme.

…. "

(Zdroj: Obrana národa v dokumentech 1939 - 1942, str. 135 - 137)

 

Reorganizované jednotky - odbojové skupiny, tvoří základ partyzánské brigády, kterou št. kpt. Albínem Sládkem budovaný Národní odboj ( Domácí odboj 1939 -1945 severovýchodních Čech -Jitřenka ) je.

Jak št. kpt. Albín Sládek, tak i celá řada jemu podřízených odbojářů partyzánské brigády splnila kriteria Zákona 34/1946 Sb., jímž se vymezuje pojem "československého partyzána". Št. kpt. Albín Sládek a jeko spolubojovníci z ON severovýchodních Čech, z Národního odboje, československými partyzána jsou!

Blízkým spolupracovníkem št. kpt. Albína Sládka je hajný Václav Kašpar. Na dekretu, kterým je hajnému Václavu Kašparovi in memoriam udělen Československý válečný kříž 1937 je uvedeno, že svob. Václav Kašpat je příslušníkem partyzánské brigády "Václavík".

 

Velící důstojník OVV ON