Cyklostyl

Cyklostyl (správně mimeograf)

Obr. 1 - přístroj na rozmnožování písemností. Byl rozšířen v době kdy moderní kopírovací stroje nebo osobní počítače nebyly dostupné. Přístroj se skládal z plechového bubnu, na kterém byla napjata speciální blána. Princip tisku spočíval v propouštění barvy blánou.

Blána sestávala ze tří listů. První byla vlastní blána a ta jediná měla význam pro „tisk“  – byla na jedné straně opatřena vrstvou fialové barvy . Spodní byl tvrdý papír a uprostřed relativně nekvalitní (na jedno použití) kopírák. 

Na blánu (na barvící papír na stranu bez barvy) se psalo psacím strojem - obr. 3, bez barvicí pásky. Písmena prorážela nepropustnou vrstvu. Typy ( písmena ) psacího stroje údery na blánu vmáčkly barvu na křídový papír vespodu. Po ukončení psaní se křídový papír s otištěnou barvou vložil na válec lihového rozmnožovacího stroje. Na otáčející se válec „liháku“ dosedal filcový pásek napouštěný ze zásobníčku denaturovaným lihem. Líh zvlhčoval barvu na křídovém papíru (bláně) a přenášel tisk na kancelářský papír. Dalo se udělat v nejlepším případě 40–50 kopií – koncové kopie byly většinou již špatně čitelné. Válcem přístroje se zpočátku otáčelo klikou, později, v 60. letech 20. století již elektromotorkem.

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro tisk letáků na cyklostylu obr. 1 je zapotřebí, kromě vlastního cyklostylu, psacího  stroje dále - blány, zásobu papíru na tisk, líh. Při tisku vznikají použité blány a letáky. To vše musel Miroslav Říčař duchapřítomně ukrýt při příchodu gestapa.

Obr. 2a a 2b - starší podoba cyklostylu - tzv. "válečkový cyklostyl". Skládal se z podložky na kterou se položil papír pro tisk, rámečku, do kterého se uchytila perforovaná blána, z válečku a podložky s rozetřenou tiskařskou barvou. Na podložce s tiskařskou barvou se na váleček nanesla barva. Válečkem se pak  tiskařská barva protlačila přes blánu, která byla perforována literami psacího stroje, na podložený papír. 

Pokud by pan Miroslav Říčař používal tento způsob tisku letáků - tento nástroj pro tisk nebylo těžké vyrobit podomácku, pak musel duchapřítomně při zatýkací akci gestapa ukrýt vlastní cyklostyl, psací  stroj, blány, zásobu papíru na tisk, tiskařskou barvu, čistič na vyčištění válečku a dalších částí cyklostylu od tiskařské barvy, cupaninu na čištění nebo hadr, papír na přikrytí stolu, který chrání pracovní plochu před zašpiněním od tiskařské barvy, zásobu papíru, použité a nepoužité blány a vytištěné letáky ...